ข่าวรายการ

ศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มูลนิธิ  สอวน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้ง ศูนย์ สอวน. ขึ้น บริหารจัดการครอบ   คลุมพื้นที่ 20 จังหวัด ยกระดับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล

ข่าวอื่นในหมวด