ข่าวรายการ

สองลาวเมืองนายก

สองลาวเมืองนายก

“กระจกหกด้าน” ตอน “สองลาวเมืองนายก” แม้กาลเวลาผ่านมากว่าสองร้อยปี ลาวเวียง ลาวพวน ยังดำรงอัตลักษณ์เดิมไว้อย่างมั่นคงที่ จ.นครนายก ปรับการอยู่ร่วมกับพลวัตทางสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม บอกเล่าเรื่องราวถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง

ข่าวอื่นในหมวด