ข่าวรายการ

ศูนย์ สอวน. กทม. ภูมิศาสตร์

ศูนย์ สอวน. กทม. ภูมิศาสตร์

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ศูนย์ สอวน. กทม. ภูมิศาสตร์” พ.ศ.2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้มูลนิธิ สอวน. จัดส่งตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ที่มาของการจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมและเตรียมความพร้อมแก่ตัวแทนนักเรียน