ข่าวรายการ

โควิด-19 เราต้องมีความหวัง

โควิด-19 เราต้องมีความหวัง

กระจกหกด้าน” ตอน “โควิด-19 เราต้องมีความหวัง” ไวรัสชนิดใหม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างที่ไม่มีใครคาดคิด แต่สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง การดำรงสติและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง มนุษย์ย่อมหาทางออกได้เสมอ

ข่าวอื่นในหมวด