ข่าวรายการ

ศูนย์ สอวน. กทม. วิทยาศาสตร์ และอวกาศ

ศูนย์ สอวน. กทม. วิทยาศาสตร์ และอวกาศ

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ศูนย์ สอวน. กทม. วิทยาศาสตร์ และอวกาศ” ศูนย์กลางจัดอบรมวิชา Earth Science ใช้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศหรือ IESO และจะขยายผล ยกระดับ การเรียนการสอนในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับสากล