ข่าวรายการ

ศูนย์ สอวน. กทม.(เคมี)

ศูนย์ สอวน. กทม.(เคมี)

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ศูนย์ สอวน. กทม.(เคมี)” มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งศูนย์ สอวน. วิชาเคมี อบรมเตรียมความพร้อม และคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ รวมเป็นศูนย์ขยายผล พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีความรู้เทียบเท่าสากล

ข่าวอื่นในหมวด