ข่าวรายการ

ตอน ศูนย์โรงเรียนค่าย 1 สอวน.

ตอน ศูนย์โรงเรียนค่าย 1 สอวน.

ตอน ศูนย์โรงเรียนค่าย 1 สอวน. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิ มีพระราชดำริให้ขยายผล ความสำเร็จของโครงการโอลิมปิกวิชาการไปยังโรงเรียนให้ทั่ว ทุกภูมิภาคของประเทศ ต่อยอดเป็นโครงการศูนย์โรงเรียนค่าย 1 สอวน.