ข่าวรายการ

สนุกคิด(Kids)พิชิตจินตนาการ

สนุกคิด(Kids)พิชิตจินตนาการ

ตอน “สนุกคิด(Kids)พิชิตจินตนาการ” จากหนังสือนิยายสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มการเรียนรู้แก่เด็กยุค 5G ด้วยนวัตกรรมภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงถึงเมืองดิจิตอลจากตำนาน ส่งเสริมทักษะ สร้างสติปัญญา รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไกลและไม่เคยหยุดนิ่ง

ข่าวอื่นในหมวด