ข่าวรายการ

วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ระดับมัธยมต้นเข้าร่วมการแข่งขันได้ เรียกว่า IJSO