ข่าวรายการ

สุขล้นบนเกาะเกร็ด

สุขล้นบนเกาะเกร็ด

กระจกหกด้าน” ตอน “สุขล้นบนเกาะเกร็ด” อดีตปลายแหลม เกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกว่า “เกาะศาลากุน” ยกฐานะเป็นตำบลเรียกตามภาษามอญว่า “เกาะเกร็ด” เกร็ดหรือเตร็จหมายถึง ลำน้ำเล็กๆขุดเชื่อมลำน้ำใหญ่ ปัจจุบันทุกตารางพื้นที่เกาะใกล้กรุงมีเรื่องราวให้ได้เรียนรู้มากมาย

ข่าวอื่นในหมวด