ข่าวรายการ

มูลนิธิสอวน

มูลนิธิสอวน

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “มูลนิธิสอวน.” สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระดำริจัดตั้งมูลนิธิ สอวน. ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ประทานทุนทรัพย์จากกองทุนการกุศลสมเด็จย่า สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ช่วง 2 ปีหลังได้ประทานทุนการกุศล กว. หรือทุนการกุศลกัลยาณิวัฒนาแทน