ข่าวรายการ

ตอน พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ตอน พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค” พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค.62 เป็นพระราชพิธีเบื้องปลายและพระราชพิธีสุดท้ายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมสมเด็จพระบรมราชินีโดยเรือพระที่นั่ง เพื่อประชาชนชาวไทยมีโอกาส เผ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายความจงรักภักดีร่วมกัน