ข่าวรายการ

ลมหายใจภูเขาไฟ

ลมหายใจภูเขาไฟ

กระจกหกด้าน” ตอน “ลมหายใจภูเขาไฟ” ชุมชนบนที่ราบลุ่มบริเวณเชิงเขาอังคาร ชาวบ้านนำทรัพยากรธรรมชาติต่อจากพื้นที่ภูเขาไฟและพืชพื้นเมืองเพื่อปัจจัย 4 รวมทั้งผลิตเป็นสินค้าชุมชนมีเอกลักษณ์เพิ่มรายได้

ข่าวอื่นในหมวด