ข่าวรายการ

เพลงโคราช

เพลงโคราช

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เพลงโคราช” เพลงพื้นบ้านสอดแทรกตำนาน นิทาน ชาดก เรื่องราววิถีชีวิตผู้คน ความบันเทิงเรียบง่าย แฝงไว้ซึ่งความความเลื่อมใสศรัทธาในประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เคยหายไปจากแดนดินถิ่นคุณท้าวสุรนารี