ข่าวรายการ

รักษ์ชีวิต ณ ทะเลตะวันออก

รักษ์ชีวิต ณ ทะเลตะวันออก

“กระจกหกด้าน” ตอน “รักษ์ชีวิต ณ ทะเลตะวันออก” สิ่งมีชีวิต สัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศในแนวปะการังน้ำตื้นแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย สะท้อนการใช้ประโยชน์ร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติอย่างแท้จริง

ข่าวอื่นในหมวด