ข่าวรายการ

ไทใหญ่

ไทใหญ่

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ไทใหญ่” กลุ่มชนเชื้อชาติไทที่อาศัยทางเหนือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า   ชาวเชียงตุงเรียกว่า “เงี้ยว” ส่วนคนเมียนม่าเรียกว่า “ฉาน” หรือ “ชาน”  สำหรับชาวไทใหญ่เรียกตนเองว่า  “ไต”