ข่าวรายการ

ม้ง

ม้ง

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ม้ง” อิสระชนกลุ่มน้อย ถิ่นฐานเดิมประเทศจีน อพยพหนีเจ้าของประเทศลงมาทางใต้ ตะวันออกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตอนเหนือของลาว ประเทศไทยและเวียดนาม