ข่าวรายการ

ไฟฟ้าเพื่อประชาชน

ไฟฟ้าเพื่อประชาชน

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ไฟฟ้าเพื่อประชาชน” พ.ศ.๒๔๒๗ ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ครั้งแรกรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งแผนกไฟฟ้า ในกองบุราภิบาล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๔๗๓ ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐม แพร่หลายสู่หัวเมืองต่างๆ พ.ศ.๒๕๐๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ รับช่วงภารกิจต่อ