ข่าวรายการ

ธัญพืชแห่งชีวิต

ธัญพืชแห่งชีวิต

“กระจกหกด้าน” ตอน “ธัญพืชแห่งชีวิต” วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนไทยทุกภาค รากฐานการเป็นสังคมเกษตรกรรมผสมผสานคติความเชื่อพื้นเมือง ตั้งแต่ การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติ ศาสนา จนมีวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อหลากหลายตกทอดมาถึงปัจจุบัน

ข่าวอื่นในหมวด