ข่าวรายการ

อูรักลาโว้ย

อูรักลาโว้ย

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “อูรักลาโว้ย” แม้โลกเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัตถุนิยม แต่ชาวอูรักลาโว้ยยังคงจัดพิธีลอยเรือทุกปี เป็นอนุสติให้คนรุ่นหลังรำลึกถึงอดีตและเคารพความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่สัมพันธ์กับทุกสรรพชีวิตบนโลก