ข่าวรายการ

อาข่า

อาข่า

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “อาข่า” กลุ่มชาติพันธุ์แห่งที่ราบสูง วิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติป่าเขารักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีงามจากบรรพบุรุษสืบทอดให้กับลูกหลานได้รักษาขุนเขา ผืนป่า และคุณค่าแห่งอดีตให้ดำรงสืบต่อไป