ข่าวรายการ

ยอดหมอบนดอยสูง

ยอดหมอบนดอยสูง

“กระจกหกด้าน” ตอน “ยอดหมอบนดอยสูง” ความมุ่งมั่นและจริงใจ ถ่ายทอดผ่านสายตาผสานการแสดงออก บ่งบอกถึงการเสียสละของ ผู้มีจิตเมตตาช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตร่วมโลกบนพื้นที่ทุรกันดาร ความสุขของผู้ให้ที่ประเมินค่าไม่ได้

ข่าวอื่นในหมวด