ข่าวรายการ

มหาราชแห่งชาติไทย

มหาราชแห่งชาติไทย

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “มหาราชแห่งชาติไทย” สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงคงอยู่ประวัติศาสตร์ไทยมายาวนาน หากลำดับพระมหากษัตริย์ไทยจากสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันได้ 52 พระองค์สมัยสุโขทัย 9 พระองค์สมัยอยุธยา 33 พระองค์และสมัยรัตนโกสินทร์อีก 10 พระองค์