ข่าวรายการ

นฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำ ๒ แผ่นดิน

นฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำ ๒ แผ่นดิน

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “นฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำ ๒ แผ่นดิน” หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งพระราชหฤทัย ที่จะทรงสานต่อเพื่อยังประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎร