ข่าวรายการ

สยามยุคใหม่

สยามยุคใหม่

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “สยามยุคใหม่” นับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา สยามประเทศเผชิญกับการขยายอิทธิพลสู่เอเชียของมหาอำนาจตะวันตกยึดดินแดนต่างๆ ไว้ภายใต้อำนาจของเจ้าอาณานิคม ชนชั้นผู้นำสยามจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันสมัยพ้นจากภัยคุกคาม