ข่าวรายการ

ฟื้นอดีตเมืองสงขลา

ฟื้นอดีตเมืองสงขลา

กระจกหกด้าน” ตอน “ฟื้นอดีตเมืองสงขลา” ชุมชนโบราณมีผู้คนอยู่อาศัยมานานหลายร้อยปี พื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ ศิลปสถาปัตยกรรม ก้าวข้ามสู่ความใหม่ของยุคไฮเทคโนโลยีได้รวดเร็ว และผสานผสมกลมกลืนอย่างดี

ข่าวอื่นในหมวด