ข่าวรายการ

สำรับ

สำรับ

"กระจกหกด้าน” ตอน “สำรับ” สารทเดือนสิบ งานบุญประเพณีของภาคใต้ อิทธิพลศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผสมผสานความเชื่อพระพุทธศาสนา อุทิศส่วนบุญแก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับ มี “หฺมฺรับ” หรือสำรับขนมเดือนสิบ ประกอบด้วยขนม 5 อย่างเอกลักษณ์สำคัญ

ข่าวอื่นในหมวด