ข่าวรายการ

อโยธยาศรีรามเทพนคร

อโยธยาศรีรามเทพนคร

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “อโยธยาศรีรามเทพนคร” ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 เมื่อชนชาติไทยฝ่ายเหนือสถาปนาสุโขทัยเป็นศูนย์กลาง แคว้นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างประกอบด้วยลพบุรีฝั่งตะวันออกกับสุพรรณภูมิฝั่งตะวันตก รวมกลุ่มกันเป็นรัฐใหญ่ย้ายไปตั้งยังจุดบรรจบของแม่น้ำสามสาย ก่อกำเนิดราชธานียิ่งใหญ่ของไทยในเวลาต่อมา

ข่าวอื่นในหมวด