ข่าวรายการ

กาญนะจ๊ะบุรี

กาญนะจ๊ะบุรี

"กระจกหกด้าน” ตอน “กาญนะจ๊ะบุรี” เมืองใหญ่ภาคตะวันตกของไทย อาณาเขตติดต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มรอบลุ่มแม่น้ำแควน้อยใหญ่ สัตว์น้ำนานาชนิด แร่ธาตุหลากหลาย เคยเป็นค่ายทหารฝ่ายสัมพัมธมิตรเชลยศึกของญี่ปุ่นฝ่ายอักษะสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

ข่าวอื่นในหมวด