ข่าวรายการ

อวัยวะเทียม

อวัยวะเทียม

กระจกหกด้าน” ตอน “อวัยวะเทียม” อุปกรณ์ทางการแพทย์ ออกแบบเสมือนของจริง ใช้ทดแทนส่วนที่ขาดหาย ช่วยแก้ไขอวัยวะบกพร่องและส่งเสริมการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาตอบสนองความต้องการหลากหลาย สร้างความมั่นใจให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

ข่าวอื่นในหมวด