ข่าวรายการ

พระพิมพ์-พระเครื่อง

พระพิมพ์-พระเครื่อง

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พระพิมพ์-พระเครื่อง” อุเทสิกเจดีย์ชนิดหนึ่ง เดิมสันนิษฐานว่าสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกการเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งคือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน แบบอย่างการสร้างสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน