ข่าวรายการ

เปลวไฟบนสายน้ำ

เปลวไฟบนสายน้ำ

"กระจกหกด้าน” ตอน “เปลวไฟบนสายน้ำ” หนึ่งในฮีตสิบสองที่ยึดถือทำกันมา ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ประเพณียิ่งใหญ่ของชาวอีสาน การสืบสานงานบุญพระพุทธศาสนา ความเชื่อ ความสวยงาม และวิถีชีวิตที่ผูกพันกับเรื่องไฟ

ข่าวอื่นในหมวด