ข่าวรายการ

นาทีชีวิต

นาทีชีวิต

กระจกหกด้าน ตอน “นาทีชีวิต” การรับแจ้งอุบัติภัยธรรมดาถึงร้ายแรง ประเมิน เคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้บาดเจ็บสู่มือแพทย์อย่างถูกต้องตามหลักวิชา ผ่านกระบวนการเหมาะสมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สนับสนุนด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ตอบสนองการเยียวยาทันท่วงที

ข่าวอื่นในหมวด