ข่าวรายการ

พวกเราขอเล่าบ้าง อยู่วังสระปทุม 2

พวกเราขอเล่าบ้าง อยู่วังสระปทุม 2

หนังสือน่าอ่านวันนี้ “พวกเราขอเล่าบ้าง อยู่วังสระปทุม เล่น 2” เรื่องราวภาคต่อขอหนังสือ "อยู่วังสระปทุม" ที่เล่าถึงพระเมตตาของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อสัตว์ทรงเลี้ยง และสัตว์ที่มาพึ่งพระบารมี ณ วังสระปทุม