อาหารมาเลเซีย

กระจกหกด้าน - “อาหารมาเลเซีย” ประเทศมุสลิม ชายแดนติดด้ามขวานทองของไทย ประชากรหลากหลายวัฒนธรรม นิยมอาหารปรุงจากเครื่องเทศ มะพร้าว และเนื้อสัตว์ฮาลาล อย่างซาเต๊ะ ยำสลัด ผัดหมี่

ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2556 เวลา 16:00 น.