ข่าวรายการ

เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน “อวิชชา”

เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน “อวิชชา”

กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี” ตอน “อวิชชา” อวิชชา หรือความไม่รู้ หรือรู้ไม่เท่าทันโลก คือ การเริ่มต้นของทุกข์ พระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อสุเมโธ และพระวิเทศพุทธิคุณ หลวงพ่ออมโร จึงแสดงธรรมว่า “เมื่อมีทุกข์ต้องพิจารณา ทำความเข้าใจ วางไว้นอกกายและใจ”

ข่าวอื่นในหมวด