ประเพณีคือชีวิต

กระจกหกด้าน - “ประเพณีคือชีวิต” สายใยร้อยรัดคนไทยให้ผูกพันกันมาแต่อดีต กำเนิดจากวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม สอดประสานกับความเคารพในธรรมชาติที่ผันผ่านตามฤดูกาล เกิดประเพณีในรอบปฏิทินตามภูมิภาคทั้ง ๔ ของไทย สัมพันธ์กับภูมิประเทศ เชื้อชาติ วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2556 เวลา 16:00 น.