ขุมทรัพย์แห่งปัญญา

กระจกหกด้าน - “ขุมทรัพย์แห่งปัญญา” ชาวสุเมเรียนแถบลุ่มแม่น้ำไทกรีสและยูเฟรตีส เป็นชนกลุ่มแรกที่บันทึกเรื่องราวต่างๆ ลงบนแผ่นดินเหนียวด้วยอักษรรูปลิ่มหรือคูนิฟอร์ม ถ่ายทอดสู่ชาวบาบิโลเนียนเก็บไว้ในห้องสมุด ครั้งกำเนิดอักษรเฮียโรกริฟฟิคบนแผ่นปาปิรุส ปัจจุบันพัฒนาเป็นดิจิตัล

ออกอากาศวันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 16:00 น.