ข่าวรายการ

พึ่งพิงธรรมชาติ

พึ่งพิงธรรมชาติ

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พึ่งพิงธรรมชาติ” ประเทศไทยมีภูมิประเทศทอดยาวบนมหาสมุทร แต่ละภาคมีภูมิอากาศแตกต่างกัน ภาคเหนือและอีสานได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือเข้าสู่ฤดูหนาวก่อนภาคกลางและใต้ ส่วนภาคกลางและใต้ฝนจะชุกกว่าส่งผลต่อแบบแผนวิถีชีวิตและประเพณีที่ต่างกัน