ศิลปะพับผ้า

กระจกหกด้าน - “ศิลปะพับผ้า” ศิลปะแขนงหนึ่ง ม้วน พับ จับ จีบผ้าผืนเรียบไม่ซับซ้อนเกินไปให้ดูดีมีค่า หลากรูป หลายแบบ ใช้งานแล้วใช้งานใหม่ได้อีก

ออกอากาศวันที่ 14 ม.ค. 2556 เวลา 16:00 น.