ข่าวรายการ

พระบารมีปกเกล้าเหล่าประชา

พระบารมีปกเกล้าเหล่าประชา

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พระบารมีปกเกล้าเหล่าประชา” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระบรมเดชาบารมีในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ประเทศไทยจึงสงบร่มเย็นผ่านพ้นภัยพิบัติทั้งปวง ตั้งแต่การกอบกู้เอกราช การรอดพ้นประเทศตะวันตกยุคล่าอาณานิคม ความขัดแย้งทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงภัยธรรมชาติ