เพลง ปันรัก "ด้วยสองมือเรา"

ขับร้องโดย : นักแสดง ช่อง 7HD

ความเป็นมาโครงการ “7สี ปันรัก ให้โลก”

ปัจจุบันเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภาวะโลกร้อน สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จึงถือโอกาสอันดี เนื่องใน วันที่ 5 มิถุนายน 2551 ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนโดยเปิดตัวโครงการ “7 สี ปันรักให้โลก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงสภาพปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น กระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษา ภายใต้แนวทาง “4 รักษ์” ได้แก่ รักษ์น้ำ รักษ์ต้นไม้ รักษ์อากาศ และ รักษ์พลังงาน ผสานกับการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อว่าหากร่วมมือกันคนละไม้ละมือ จะสามารถรักษาโลก รักษาชีวิต รักษาครอบครัว ของเรา รวมถึงทุกๆ ชีวิตบนโลกไว้ได้ ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ชีวิต” หรือ “SAVE WORLD SAVE LIFE”

“10 ปี 7 สี ปันรักให้โลก”

โครงการ 7.สี ปันรักให้โลก เริ่มดำเนินโครงการครั้งแรกเมื่อวันที่.5.มิถุนายน.2551(วันสิ่งแวดล้อมโลก) ดังนั้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 จึงเป็นวันที่โครงการฯ ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ครบ 10 ปี 
ตลอดระยะเวลา 10 ปี โครงการฯ มุ่งเน้นการเชิญชวนให้ทุกคนรวมพลัง และร่วมมือกันทำกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ขยายผลสู่สังคมและชุมชน ปลูกฝังความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนให้แก่เด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับโครงการฯ และหน่วยงานพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเริ่มลงมือลดภาวะโลกร้อนจากตัวเราเอง และคนใกล้ตัว

ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก ต้นเหตุของปัญหา
ที่แท้จริงล้วนเกิดขึ้นจากมนุษย์ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน 
ในปี 2559 กรมป่าไม้ ได้ปฏิบัติการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน โครงการฯ จึงรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมกับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตป่าสงวน ด้วยการสนับสนุนการปลูกป่า ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำ ในกิจกรรม “ปันรัก คืนผืน ป่าสู่ผืนดิน” ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ โดยใช้สัญลักษณ์รูปมือสีฟ้า และสีเขียว แทนการร่วมมือร่วมใจในการรักษาผืนป่า และผืนน้ำต้นน้ำ จึงเป็นที่มาของ สีประจำโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก คือ สีฟ้า แทนผืนน้ำและสีเขียว แทนผืนป่า

NEWS

ชิงชิง คริษฐา หน้าเต็มมาก ในกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล 7 สีปันรักให้โลก | เฮฮาหลังจอ

ชิงชิง คริษฐา หน้าเต็มมาก ในกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล 7 สีปันรักให้โลก | เฮฮาหลังจอ

05.03.19

ณัฐชนน Love เลย : ช่อง 7HD จัดกิจกรรม 7 สี ปันรัก ปันความรู้ สู่โลกสีเขียว

ณัฐชนน Love เลยวันนี้ พาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ของช่อง 7HD กับกิจกรรม "7 สี ปันรัก ปันความรู้ สู่โลกสีเขียว" ที่จะทำให้เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นbr&

12.12.18

ACTIVITY

ช่อง 7HD นำทัพนักวิ่งกว่า 2 พันชีวิต พิชิตเส้นชัย ในงาน “เดิน-วิ่ง การกุศล 7 สีปันรักให้โลก” มินิมาราธอน 2562

ช่อง 7HD ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ นำทัพนักวิ่งกว่า 2 พันชีวิต ร่วมพิชิตเส้นชัย ในงานstrong เดิน-วิ่ง การกุศล 7 สีปันรักให้โลก

04.03.19

“ดิสนีย์คลับ” ชวนเกาะติดบรรยากาศความสุข จากกิจกรรมดีๆ “ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน” ปลูกป่าเสริม ปี 3 วันที่ 24-25 พ.ย.นี้

รายการ ดิสนีย์คลับ ผนึกกำลังสานต่อความดีร่วมกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่กับกิจกรรมstrongปันรัก คืนผืนป่า

19.11.18