ปฏิทินเลือกตั้ง

7 ก.ย.
ครม.มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งอบต
1 ต.ค.
กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
6 ต.ค.
ผอ.กกต.อบต. ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
11 ต.ค.
เปิดรับสมัครเลือกตั้ง
15 ต.ค.
ปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง
22 ต.ค.
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
2 พ.ย.
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
12 พ.ย.
วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
17 พ.ย.
วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
21 พ.ย.
แจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง(ก่อนวันเลือกตั้ง)
27 พ.ย.
วันสุดท้ายแจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง(ก่อนวันเลือกตั้ง)
28 พ.ย.
วันเลือกตั้ง อตบ.
29 พ.ย.
แจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง(หลังวันเลือกตั้ง)
5 ธ.ค.
วันสุดท้ายแจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง(หลังวันเลือกตั้ง)