พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Search Result

"จีรนันท์ มะโนแจ่ม"

ละคร/ซีรีย์

 • เพลิงพระนาง

  เพลิงพระนาง

  ละครหลังข่าว ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 น.

  นักแสดง : พัชราภา ไชยเชื้อ,จีรนันท์ มะโนแจ่ม,เคลลี่ ธนะพัฒน์,ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล,โตนนท์ วงบุญ,วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร,ทัศนียา การสมนุช,ปาณิชดา แสงสุวรรณ,อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา,กัญญกร พินิจ,ชัชฎาภรณ์ ธนันทา,นพพล พิทักษ์โล่พานิช,ศรศิลป์ มณีวรรณ์

 • เพื่อนแพง

  เพื่อนแพง

  ละครรีรันบ่าย จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.45-15.45 น.

  นักแสดง : ศุกลวัฒน์ คณารศ,จีรนันท์ มะโนแจ่ม,ฝนทิพย์ วัชรตระกูล,กฤษฎา สุภาพพร้อม,ภูษณะ บัวงาม,กรเศก โคร์นิน,อธิชนัน ศรีเสวก,ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร,อติรุจ สิงหอําพล,อุษณีย์ วัฒฐานะ

 • สุสานคนเป็น

  สุสานคนเป็น

  ละครหลังข่าว ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 20.20 น.

  นักแสดง : จีรนันท์ มะโนแจ่ม,อคัมย์สิริ สุวรรณศุข,ชนะพล สัตยา,นพพล พิทักษ์โล่พานิช,พรรัมภา สุขได้พึ่ง,ปาณิชดา แสงสุวรรณ

 • เลือดเจ้าพระยา

  เลือดเจ้าพระยา

  ละครหลังข่าว ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.15 น.

  นักแสดง : ธนา สุทธิกมล,จีรนันท์ มะโนแจ่ม,เอก รังสิโรจน์,แม็กกี้ อาภา,อุษณีย์ วัฒฐานะ,ภัทรเดช สงวนความดี,ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส,อุษณีย์ วัฒฐานะ,รัญดภา มันตะลัมพะ

รายการ

 • ไม่พบข้อมูล

ข่าว

 • ไม่พบข้อมูล

ดารา

กิจกรรม

 • ไม่พบข้อมูล

Recommended Keyword