ทำเนียบแชมป์ ฟุตบอลแชมป์ 7HD

กันทรารมณ์ ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 HD 2023

กันทรารมณ์ ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 HD 2023

โรงเรียน :  กันทรารมณ์ (ชนะ อบจ.ชัยนาท 2-0) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ทนงศักดิ์ ครุฑทะสาร (กันทรารมณ์)  ดาวซัลโว : ศาสตราวุธ อุปชัย  (กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์) , ภควัฒน์ สัพโส (หมอนทองวิทยา) จำนวน 14 ประตู

เทพศิรินทร์ ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 HD 2022

เทพศิรินทร์ ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 HD 2022

โรงเรียน : เทพศิรินทร์ (ชนะ โพธินิมิตวิทยาคม 1-0) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : อิคลาศ สันหรน (เทพศิรินทร์) ดาวซัลโว : นนทวัชษ์ อ้นสืบสาย  (โพธินิมิตวิทยาคม) จำนวน 9 ประตู

ราชวินิตบางเขน ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 HD 2019

ราชวินิตบางเขน ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 HD 2019

โรงเรียน :  ราชวินิตบางเขน (ชนะ อัสสัมชัญธนบุรี 4-2) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : อาทิตย์ หนองใด (ราชวินิตบางเขน) ดาวซัลโว : ธีรศักดิ์ เผยพิมาย  (สุรศักดิ์มนตรี) จำนวน 13 ประตู

สุรศักดิ์มนตรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2018

สุรศักดิ์มนตรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2018

โรงเรียน :  สุรศักดิ์มนตรี (ชนะ ราชวินิตบางเขน 3-2) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ศราวุฒิ ถานะ (สุรศักดิ์มนตรี) ดาวซัลโว : พีรพล จิตรสิงห์  ((ราชวินิตบางเขน) จำนวน 11 ประตู.

สุรศักดิ์มนตรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2017

สุรศักดิ์มนตรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2017

โรงเรียน :  สุรศักดิ์มนตรี (ชนะ ราชวินิตบางเขน 7-1) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : นันทวุฒิ อ่อนลมูล (สุรศักดิ์มนตรี) ดาวซัลโว : ศราวุฒิ ถานะ  (สุรศักดิ์มนตรี) จำนวน 16 ประตู.

โพธินิมิตวิทยาคม ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2016

โพธินิมิตวิทยาคม ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2016

โรงเรียน :  โพธินิมิตวิทยาคม (ชนะ สุรศักดิ์มนตรี 4-2) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ปรเมศย์ อาจวิไล (โพธินิมิตวิทยาคม) ดาวซัลโว : ชนายุทธ ศรีสวัสดิ์  (ราชวินิตบางแก้ว) จำนวน 16 ประตู.

สุรศักดิ์มนตรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2015

สุรศักดิ์มนตรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2015

โรงเรียน : สุรศักดิ์มนตรี (ชนะ ท่าข้ามพิทยาคม 3-0) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ประกายเกียรติ สุขคง (สุรศักดิ์มนตรี) ดาวซัลโว : เจษฎากร ขาวงาม  (สุรศักดิ์มนตรี) จำนวน 17 ประตู.

อัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2014

อัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2014

โรงเรียน : อัสสัมชัญธนบุรี (ชนะ สุรศักดิ์มนตรี 2-0) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : วิริทธิ์พล ชนกกวินกุล (อัสสัมชัญธนบุรี) ดาวซัลโว : วิศรุต อิ่มอุระ  (สุรศักดิ์มนตรี) จำนวน 17 ประตู.

อัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2013

อัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2013

โรงเรียน : อัสสัมชัญธนบุรี (ชนะ ราชวินิตบางแก้ว 4-2) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ปฏิภาณ ปิ่นเสริมสูตรศรี (อัสสัมชัญธนบุรี) ดาวซัลโว : ณัฐวุฒิ นามทิพย์ (วัดสุทธิวราราม) และ เกรียรติศักดิ์ ธูปขุนทด (ราชวินิตบางแก้ว) จำนวน 12 ประตู

อัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2012

อัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2012

โรงเรียน : อัสสัมชัญธนบุรี (ชนะ อัสสัมชัญศรีราชา 3-0) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ก้องภพ ลวดทรง (อัสสัมชัญธนบุรี) ดาวซัลโว : อภิพัฒน์ สอิงทอง (กีฬา จ.ขอนแก่น) และ วิทูร สุขจิตร (สารวิทยา) จำนวน 11 ประตู

สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2011

สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2011

โรงเรียน : สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี (ชนะจุดโทษ กีฬากรุงเทพมหานคร 6-4) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : อนุพงษ์ กิจพิบูลย์ (สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี) ดาวซัลโว : จาตุรงณ์ พิมพ์คูณ (กีฬากรุงเทพมหานคร) จำนวน 22 ประตู

อัสสัมชัญศรีราชา ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2010

อัสสัมชัญศรีราชา ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2010

โรงเรียน : อัสสัมชัญศรีราชา (ชนะ ราชวินิตบางแก้ว 2-1) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : วานิช ใจแสน (อัสสัมชัญศรีราชา) ดาวซัลโว : ธวัชชัย บุพศิริ (ราชวินิตบางแก้ว) จำนวน 20 ประตู

อัสสัมชัญศรีราชา ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2009

อัสสัมชัญศรีราชา ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2009

โรงเรียน : อัสสัมชัญศรีราชา (ชนะจุดโทษ กรุงเทพคริสเตียนฯ 5-3) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : อนุวัฒน์ นาคเกษม (อัสสัมชัญศรีราชา) ดาวซัลโว : อนุวัฒน์ นาคเกษม (อัสสัมชัญศรีราชา) จำนวน 13 ประตู

สารวิทยา ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2008

สารวิทยา ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2008

โรงเรียน : สารวิทยา (ชนะ ราชวินิตบางแก้ว 7-3) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : จิราวุฒิ สารนันท์ (สารวิทยา) ดาวซัลโว : จิราวุฒิ สารนันท์ (สารวิทยา) จำนวน 16 ประตู

ราชวินิตบางแก้ว ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2007

ราชวินิตบางแก้ว ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2007

โรงเรียน : ราชวินิตบางแก้ว (ชนะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 3-1) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ปิยะชาติ ศรีมะเรือง (ราชวินิตบางแก้ว) ดาวซัลโว : สุรศักดิ์ คุ้มกัน (ราชวินิตบางแก้ว) จำนวน 12 ประตู

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2006

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2006

โรงเรียน : จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ชนะ ปทุมคงคา 1-0) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ประสาน อนันตชัยสิทธิ์ (จุฬาภรณราชวิทยาลัย) ดาวซัลโว : ฉัตรชัย นาควิจิตร (ราชวินิตบางแก้ว) และ จีรยุทธ มณีโคตร (อัสสัมชัญศรีราชา) จำนวน 16 ประตู

ราชวินิตบางแก้ว ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2005

ราชวินิตบางแก้ว ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2005

โรงเรียน : ราชวินิตบางแก้ว (ชนะ ปทุมคงคา 6-1) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : สมรชัย พลายงาม (ราชวินิตบางแก้ว) ดาวซัลโว : ฉัตรชัย นาควิจิตร (ราชวินิตบางแก้ว) จำนวน 18 ประตู

พณิชยการราชดำเนิน ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2004

พณิชยการราชดำเนิน ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2004

โรงเรียน : พณิชยการราชดำเนิน (ชนะ วัดสุทธิวราราม 6-4) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : วุฒิศักดิ์ มณีสุข (พณิชยการราชดำเนิน) ดาวซัลโว : ปิยะชาติ ถามะพันธ์ (กรุงเทพคริสเตียนฯ) จำนวน 13 ประตู

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2003

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2003

โรงเรียน : กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (ชนะ ปทุมคงคา 5-3) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ปิยะชาติ ถามะพันธ์ (กรุงเทพคริสเตียนฯ) ดาวซัลโว : เอกพงษ์ สุรัตน์สว่าง (ปทุมคงคา) จำนวน 11 ประตู