เรารู้ว่าวิกฤตโควิด-19 หนักแค่ไหน

ช่อง 7HD พร้อมจับมือผู้ประกอบการรายย่อย ก้าวผ่านเรื่องร้ายไปด้วยกัน

ส่งเรื่องราวและคลิปวิดีโอของคุณมา เราเปิดโอกาสให้ฝากร้านผ่านหน้าจอ 7HD (ฟรี)

“ต่อลมหายใจเฮียเจ๊...ฝากร้านกับ 7HD” เรื่องดีๆยังรอคุณอยู่ เราจะสู้ไปด้วยกัน

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครฝากร้านกับ 7HD ให้ครบถ้วน 2. ถ่ายทำคลิปวิดีโอด้วยตัวเอง โดยพูดตามหัวข้อต่อไปนี้ (รวมความยาวไม่เกิน 5 นาที)
  • 2.1 บอกชื่อ-นามสกุล แนะนำตัวเอง แนะนำร้านให้น่าสนใจ ตามสไตล์ของตัวเอง
  • 2.2 บอกเล่าถึงผลกระทบที่ได้รับจากโควิด-19 ว่ามีอะไรบ้าง ได้รับความลำบากอย่างไร
  • 2.3 บอกเล่าวิธีการปรับตัวเมื่อเจอวิกฤตโควิด-19 ด้วยตัวเอง ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร
  • 2.4 บอกเล่าถึงความหวังในอนาคต / วิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเอง
  • 2.5 บอกเล่ามาว่า สินค้าดี สินค้าเด่น บริการโดนของตัวเองมีอะไร
  • 2.6 บอกถึงวิธีการติดต่อในช่องทางต่างๆ ทั้งวิธีการเดินทางไปยังร้านค้า และช่องทางติดต่อทางออนไลน์
3. ถ่ายทำคลิปวิดีโอด้วยตัวเอง เพื่อนำภาพมาประกอบการพูดของผู้ประกอบการรายย่อย (ตามข้อ 2)
  • 3.1 ภาพวิดีโอเกี่ยวกับร้านค้า ทั้งภายในและภายนอกร้าน / ผู้คนในร้านทั้งลูกค้า,ลูกจ้าง,เจ้าของกิจการ
  • 3.2 ภาพวิดีโอเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ เช่น ขั้นตอนการเตรียม ผลิต ปรุงอาหารจัดแต่ง เสิร์ฟ ฯลฯ
  • 3.3 ภาพวิดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการนั้นๆ (ถ้ามี)
  • 3.4 หากมีภาพนิ่ง ภาพถ่าย สามารถส่งมาประกอบเพิ่มเติมได้
4. แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน
หมายเหตุ : ทีมงานของช่อง 7HD จะนำคลิปวิดีโอและภาพถ่ายมาตัดต่อ เรียบเรียง และเพิ่มเติมรายละเอียดให้ตามความเหมาะสม ก่อนออกนำไปออกอากาศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-495-7777 ต่อ 175

ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ