จ.สตูล ติดตั้งระบบถ่ายทอดการสอนผ่านดาวเทียม แก้ปัญหาขาดแคลนครู

This content has expired.