น้ำตาคลอ ภาพพระช่วยป้อนข้าวให้สุนัข ท่ามกลางมวลน้ำท่วมแทบมิดตัว

No Video!!