แห่แชร์ หนุ่มสงสัยเห็นแท็กซี่จอดยาวเหยียดหน้าจตุจักร ถามนี้เลนจอดหรือถนน

No Video!!