การฝึกร่วมกองทัพไทย-สหรัฐฯยังจำเป็นทั้งเรื่องความมั่นคงและยามเกิดภัยพิบัติ

No Video!!